Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Shopt IT

16/05/2019 09:00 — 16/05/2019 18:00

Jaarlijks organiseert V-ICT-OR "Shopt IT".

V-ICT-OR kende de jongste jaren een zeer sterke groei. We hebben ons niet alleen opgeworpen tot belangrijkste belangenbehartiger van de lokale mandataris of ambtenaar in het lokale bestuur, ook de bedrijven vinden in V-ICT-OR vzw de broodnodige katalysator binnen het e-gov gebeuren. Fundamenteel in onze werking is kennis overdracht en netwerking.

ShoptIT is de hoogmis voor alles wat informatie en technologie in de lokale publieke sector betreft en staat helemaal in teken van Smart City dit jaar! Met 32 sprekerssessies, een gevulde beursvloer met slimme producten en diensten en een praatcafé willen we ook tijdens deze editie onze bezoekers een compleet pallet met oplossingen voor slimme lokale overheden aanbieden.

Speciale aandacht dit jaar gaat naar de hulpverlenings- en politiezones die in hun dagelijkse werking beroep moeten kunnen doen op feilloze technologie en informatie-uitwisseling.

Wie mee aan de digitale toekomst van de lokale besturen wil schrijven mag niet ontbreken.
 
Doelgroep:

IT-specialisten, ICT-diensthoofden, IT-managers, algemeen directeuren, beleidsmensen, diensthoofden, systeembeheerders, helpdeskmedewerkers, etc. uit lokale overheden

Aantal deelnemers:

400

Thema 2019 :

Smart City

  

Programma
09u00 - 10u00

Onthaal & registratie

10u00 - 10u10

VlaVirGem verzustert met Vaardam.nl

VlaVirGem en Vaardam.nl gaan verzusteren. De twee virtuele gemeenten zetten hun vriendschappelijke contacten kracht bij, worden partnergemeenten en gaan elkaar bijstaan bij hun groei en opzet. Net zoals zovele gemeenten gaan deze virtuele gemeenten zich nog meer specialiseren in smart cities en hun digitale dienstverlening.
Wees getuige van de officiële verzustering en ontdek hoe beide steden elkaar complementair aanvullen!

10u40 - 11u30

Onderweg naar Eidas: het e-signing aanbod vandaag

Noel Peters | Domein Manager IAA, DG Digitale Transformatie

De Europese eIDAS verordening legt een norm voor elektronische identificatie vast om op een veilige en gestroomlijnde manier transacties uit te voeren in Europa. De DG DT licht haar dienstenaanbod rond trustservices, e-signing en het gebruik van CSAM voor een veilige toegang tot onlinediensten van de overheid, toe tijdens deze sprekerssessie.

Welke diensten kan V-ICT-OR u aanbieden

Johan Van der Waal | V-ICT-OR

AANKOOPCENTRALE
De opdrachtencentrale van V-ICT-OR heeft een overeenkomst afgesloten met zodat er vanaf 2019 zeer voordelige Microsoft licenties kunnen aangeboden worden aan V-ICT-OR leden.

Deze overeenkomst kan leiden tot een ferme besparing in het budget van uw bestuur!

NoITs
Het project ‘Network of Information & Technology Skills (NoITS)’ moet de nood aan IT-profielen bij lokale besturen lenigen door een digitaal platform te laten ontwikkelen waarop, steeds conform de overheidsopdrachtenwetgeving (gelijkheid, mededinging en transparantie), de vraag (= lokale besturen met hun behoefte aan IT-profielen) en het aanbod (= IT-profielen vanuit diverse aanbodmogelijkheden) elkaar kunnen ontmoeten.

BUYIT PUBLIC
Stel u voor:
Ik sta voor een aankoop en heb voor mijzelf een aantal requirements opgesomd. Ik surf naar www.v-ict-or.be en klik naar de “webshop” BuyIT Public. Hier kan ik op basis van mijn requirements even rondkijken tot een type laptop, printer, … heb gevonden die ik wil, of ik vraag het platform een match te maken op basis van mijn requirements met bestaande producten in de catalogus. Meteen krijg ik gelijkaardige / evenwaardige producten voorgeschoteld van een reeks verschillende leveranciers. Het platform geeft een mooi overzicht van de verschillende producten. Vervolgens handel ik de aankoop af door simpel aan te klikken welk product ik verkies en een korte motivering te schrijven. Het contractbeheer en facturatie verloopt via het platform. Bovendien kan ik via een centraal aanspreekpunt melden of er problemen waren. Deze worden aangepakt en teruggekoppeld.
Te mooi om waar te zijn? Integendeel: Binnenkort willen wij voor u deze dienst uitrollen in de vorm van BuyIT Public.

Hoe inclusief is de beveiligingaanpak van uw onderneming?

Geert Meyhi | Product Business Developement Manager bij Canon

Canon neemt de bescherming van de vertrouwelijke informatie van uw organisatie serieus . Hoe inclusief is de beveiligingaanpak van uw onderneming?

BBC Digitaal? Da's ideaal!

David Stelma | Business Development Manager bij Pepperflow

De Beleids- & Beheerscyclus, in Nederland spreken lokale besturen over de Planning & Controlcyclus, is vaak een "papieren exercitie". Niet zelden vraagt men zich af wat de status van beleidsdoelstellingen, KPI's, financiën, actieplannen en acties is gedurende een legislatuur. Rapportage processen duren lang en vereisen gebruik van systemen waar ambtenaren niet altijd even goed in thuis zijn. In deze workshop laten we u kennismaken met een digitale BBC in een laagdrempelige, gebruiksvriendelijke SAAS Oplossing. Kom kennismaken met ons, we inspireren u graag!

De impact van de burger op de digitale transformatie van de overheid

Koen Pellegrims | Evangelist @ Flow Pilots & Tom Van Hecke | Co-founder Onze Stad App

Het aantal digitale interacties tussen burger en overheid is in de laatste jaren sterk gestegen.

Veel overheidsdiensten voldoen echter niet aan de hoge verwachtingen van de burger, wat leidt tot steeds meer ontevredenheid bij mensen. Een succesvolle digitale transformatie van de overheid vraagt om slimme toepassingen die helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden en zo de dienstverlening aan burgers en bedrijven efficiënter en persoonlijker te maken.

SPRINT to Mircosoft365 - Change Management: not the fluffy stuff

Evert D’Hondt | Business Productivity Evangelist bij Synergics

Steeds meer en meer besturen hebben reeds Microsoft 365, Office 365 of staan voor deze beslissing. Synergics helpt jou en jouw organisatie met deze tools op een productieve manier in te zetten via use cases of scenario's, zoals dienstoverschrijdend samenwerken, slimmer vergaderen, etc.
Maar hoe zorg je nu dat iedereen binnen je organisatie deze nieuwe manier van werken omarmt en adopteert? Change en adoptie management zorgen ervoor dat 3 human factors beïnvloed worden:
• Snelheid van adoptie
• Optimaal gebruik
• Bekwaamheid

Ricoh

11u40 - 12u30

Het Digitaal Archief Vlaanderen gaat echt van start!

Quincy Oeyen | Beleidsondersteuner informatie- en archiefbeheer bij het Facilitair Bedrijf

De aanbesteding voor de bouw van een Digitaal archief is in een eindfase en wordt wellicht voor de Paasvakantie afgerond. Tegelijk wordt ook de definitieve kost voor de afnemers beslist.

Vlavirgem.be

Andreas Nikolakopoulos en Louis Descheemaecker | V-ICT-OR

VlaVirGem.be: het nieuwe portaal waar u eindelijk zicht krijgt op en het overzicht behoudt over uw gemeente of stad!

U heeft het wellicht druk? Natuurlijk, want lokale besturen zijn tegenwoordig met vanalles bezig: de implementatie van nieuwe software, aankopen, informatieveiligheid, horeca-zaken… Niet onlogisch dat u af en toe het overzicht verliest. Wij vanuit V-ICT-OR bieden al jarenlang ondersteuning aan lokale besturen via allerhande tools, opleidingen en begeleidingen. En toch: alles staat los van elkaar, en er is geen directe link tussen de oplossingen van V-ICT-OR en de noden binnen uw lokaal bestuur…

Met VlaVirGem.be verandert alles. Dit gloednieuwe portaal brengt structuur in de oplossingen van V-ICT-OR, biedt u een overzicht van uw gemeentewerking en maakt de directe link tussen uw noden als lokaal bestuur en de oplossingen die enerzijds bestaan op de markt en anderzijds door V-ICT-OR worden aangereikt.

Tijdelijke ICT-expert inhuren? Zo kan het ook.

Veerle Souffreau | Business Development Manager Solvus

USG Public-Sourcing is een onafhankelijke, vendor neutrale speler met een uitgebreid dienstenaanbod voor de publieke sector.
Via een gemakkelijk toegankelijk platform en met ondersteuning van gespecialiseerde medewerkers gaan we voor u op zoek naar het beste profiel, op het juiste ogenblik en aan marktconforme prijzen.
Op deze manier kunt u, snel en efficiënt, gespecialiseerde ICT profielen inschakelen voor het uitvoeren van alle concrete, ICT gerelateerde projecten en opdrachten.

Klantbegeleiding en werken op afspraak. Van theorie naar praktijk

Hans Vandeweyer | Accountmanager Qmatic

Qmatic geeft meer inzicht in de theorieën achter het organiseren van wachtrijen en hoe afspraken best geïntegreerd worden. Deze theorieën zullen nadien getoetst worden aan reële data.

Gemeente Merelbeke kiest voor HPE Simplivity: HyperSnel, HyperEfficiënt, HyperEenvoudig, HyperOntzorgd

Joeri D'Hondt | IT1

Gemeentebestuur en OCMW krijgen twee synchroon gerepliceerde datacenters die dankzij een hyperconverged opzet een maximaal resultaat krijgen in termen van snelheid en eenvoud. Het vraagstuk "to cloud or not to cloud" wordt vanuit de noden die een bestuur de komende 5 jaar heeft, beantwoord met de HPE Simplivity oplossing (Always ON 2.0). Full SSD, ingebakken back-up, slechts 2 toestellen, slechts 1 contract.

BCT

12u30 - 14u15

Lunch

14u15 - 15u05

Lokale Besluiten als geLinkte Open Data - 300 lokale besturen verbinden op data-level

Lokale besturen nemen veel besluiten die impact hebben op burgers en bedrijven. Deze besluiten worden sinds januari 2019 verplicht gepubliceerd als Gelinkte Open Data. Dit maakt de transparantie en het hergebruik van deze kostbare informatie gemakkelijker.
Tijdens de sessie:
- blikken we kort terug op wat we samen met Lokale Besluiten als geLinkte Open Data realiseerden;
- tonen we toe hoe een bestuur in de praktijk gelinkt notuleert en hoe ABB deze gelinkte besluiten nu zelf hergebruikt en de informatie deelt met andere diensten zodat informatie niet dubbel opgevraagd wordt;
- duiden we hoe wegreglementen, de verkeersbordendatabank en GIPOD gekoppeld zullen worden aan Gelinkt Notuleren.

LB365

Johan Van der Waal | V-ICT-OR)

LB365 (vroeger Samen Aanbesteden) stelt besturen in staat om samen innovatieve dienstverlening te organiseren. Besturen die deelnemen aan het project verzamelen informatie rond de interne softwarenoden per dienst. Daarna worden generieke componenten toegewezen aan de noden en verzameld in een software-architectuur.

In 2016 evolueerde CCSP tot Samen Aanbesteden, in 2018 tot LB365. Aalter nam destijds de trekkersrol op zich. Momenteel nemen er een kleine 20-tal besturen deel aan het project.

De steden/gemeenten die deelnemen aan het project komen op geregelde basis samen om noden, problemen en verwachtingen te bespreken m.b.v. aanbestedingen. V-ICT-OR volgt mee en stelt actief oplossingen voor.

Tobibus, de drijvende kracht achter uw MidOffice

Robert-Jan van de Moosdijk | Product Owner Tobibus bij Tobania

De Tobibus van Tobania is een servicebus waarmee steden en gemeenten veralgemeende toegang tot authentieke databronnen (rijksregister, kruispuntbank onderneming, kadaster, CRAB-databank, GIPOD, …) kunnen verkrijgen in een gestandaardiseerd formaat. Zo kunnen zij in hun eigen Midoffice-oplossing een 360°-beeld waarnemen van al hun burgers. Bovendien zorgt de integratie met een CMS-systeem – dankzij een automatische (terug)stroom van informatie – voor de perfecte dienstverlening.
Ondanks het feit dat de Tobibus, die volledig draait in de cloud (MS Azure), nog een jong product is, werden er ondertussen al heel wat interessante connecties voorzien met derde partijen die ongetwijfeld aan elke stad of gemeente een meerwaarde zullen bieden. Kom gerust luisteren – en vooral kijken – zodat ook u overtuigd bent!

Citizen support: Partnership Kortrijk - TOPdesk

Kris Kemland | Sales Manager TOPdesk en Hans Verscheure | projectleider e-government Kortrijk

De komende jaren neemt het contact tussen burgers en hun lokale gemeente toe. Burgers verwachten dat hun meldingen snel en goed worden opgelost en dat ze hier inzicht in krijgen. Lokale overheden die hieraan tegemoet willen komen, moeten hun interne processen goed geregeld hebben. Kortijk en TOPdesk gingen hiervoor een partnership aan. Via e-id intergratie kan de burger actief betrokken zijn bij zijn stad of gemeente, komen burgermeldingen bij de juiste dienst terecht, en worden beide partijen efficiënt op de hoogte gehouden.

Mia, de nieuwe digitale werkplek van Stad Gent / OCMW Gent, Digipolis en sogent

Saartje Van Wambeke | Afdelingshoofd interne communicatie stad Gent

Twee verouderde intranetten, een ontelbaar aantal toepassingen, netwerkschijven, Sharepoint sites en Dropboxen en een snufje sociale bedrijfsnetwerken: dat waren de ingrediënten waarmee de 8.000 medewerkers van Stad Gent, OCMW Gent, Digipolis Gent en sogent dagelijks kookten.
In 2015 beslisten we om komaf te maken met die versnipperde manier van werken. We vatten het plan op om een digitale werkplek te ontwikkelen die moest voldoen aan drie doelstellingen:
- informeren
- samenwerken
- converseren.

Dat platform kwam er in 2018 en kreeg de naam Mia. Het is een uniek product geworden dat drie componenten combineert: een document management systeem, een content management systeem en een social component. Geen enkele organisatie biedt zo’n krachtig platform aan zijn medewerkers.

Synergics

Hoe brengt Synergics een traditionele it-organisatie naar Microsoft 365 met modern beheer van toestellen en de juiste, fundamentele security. 

15u15 - 16u05

Mijn Burgerprofiel: je persoonlijke overheidsinformatie online samengebracht

Siri Craen | Aansluitingsmanager Mijn Burgerprofiel Vlaamse Overheid

In november 2018 werd Mijn Burgerprofiel gelanceerd. Het wordt dé online ervaring waarbij elke burger op termijn al zijn overheidsinformatie samengebracht kan terugvinden. Mijn Burgerprofiel brengt alle overheidsinformatie samen in één module die ingeplugd kan worden in elke website. Het vertrekt vanuit de logica van de burger. Of het nu gaat om federale, Vlaamse of lokale materie maakt niet meer uit. Alle informatie komt samen in één toepassing geordend volgens thema’s zo als wonen, werken en pensioen of belastingen en voordelen. Siri gaat dieper in op wat de burger concreet kan zien, op welke manier lokale besturen hun burgers kunnen bereiken via de plugin en welke organisaties, besturen en applicaties van dienstenleveranciers gekoppeld zijn.

Wat V-ICT-OR voor u kan betekenen

Andreas Nikolakopoulos | V-ICT-OR

CENTRAAL AANMELDINGSREGISTER
U hebt er wel al van gehoord: de problematiek van ‘kamperende ouders voor de schoolpoorten’. Ouders willen hun kind koste wat kost inschrijven in een school naar hun keuze, terwijl die scholen dikwijls het ‘first come first served’ principe hanteren, met ellenlange wachtrijen en veel frustratie tot gevolg.
V-ICT-OR pakt met zijn aanmeldsysteem CAR (Centraal Aanmeldingsregister) de pijnpunten aan rond de inschrijving van leerlingen in het basisonderwijs. De tool wijst leerlingen op objectieve wijze beschikbare plaatsen toe, en dit op basis van een geavanceerd algoritme (o.a. gebaseerd op woonplaats en voorkeur scholen, maar niet op ‘first come first served’ basis). Zowel individuele scholen als groepen scholen (scholengroep, LOP-gebied, enz.) kunnen gebruikmaken van de tool. Met één school of met meerdere scholen gebruikmaken van de tool: aan u de keuze.

OSIRIS
OSIRIS is een krachtig hulpmiddel dat lokale besturen, uitvaartondernemingen en crematoria in staat stelt aangiftes van overlijden op digitale wijze te verwerken. Verder faciliteert de applicatie de uitwisseling van gegevens en documenten rond overlijdens door deze op 1 plaats te centraliseren.

HORECALOKET
Het digitaal horecaloket is een dynamisch systeem dat de startende ondernemer door de wettelijke vereisten leidt voor zijn specifiek type onderneming (hotel, restaurant of café). Zo kunnen er via het systeem horecavergunningen worden aangevraagd en afgehandeld. Bij de begeleiding van de ondernemer wordt zoveel mogelijk beroep gedaan op authentieke bronnen zoals de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rijksregister. Dankzij de tool vermindert de administratieve last zowel voor de ondernemers als voor de lokale besturen. Het gaat om de juiste keuze en afhandeling van verzekeringen, prijsaanduidingen, muziek, rook- en alcoholbeleid, BTW, hygiëne, voedselveiligheid, milieu, afval, terrasvergunning, uithangborden, enzovoort.

eGovFlow & connectiviteit (E-box & Mijn Burgerprofiel): digitale klantgerichtheid in een verbonden wereld

Dries Vermaut | Account Manager bij Vanden Broele

Zowel de Vlaamse (Mijn Burgerprofiel) als de federale overheid (E-box) nemen initiatieven om de digitale dienstverlening naar hun burgers te versterken. Initiatieven die elk op zich een puzzelstukje vormen van een groter geheel. Optimaal resultaat halen we pas in de verbondenheid tussen de verschillende projecten.
Als één van de eerste toepassingen in België koppelt eGovFlow zowel met E-box als met Mijn Burgerprofiel. Centraal bij deze open integratie staat enerzijds de burger en anderzijds de efficiënte maar klantgerichte werking van de lokale overheid.
Tijdens deze sessie tonen we u aan de hand van concrete voorbeelden hoe de puzzel gelegd kan worden. Hoe u als lokale overheid optimaal gebruik kunt maken van de initiatieven van de Vlaamse en federale overheid in combinatie met eGovFlow.
Na deze sessie kunt u meteen de volgende stap zetten in de digitalisering van uw dienstverlening.

IT Service management: ITIL 4 een (r )evolutie? – ook zeer nuttig de openbare sector!

Escala

VoiP telefonie

Daniël Van Isterdael | Business & Sales Development Upfront

VoIP telefonie betekent simpelweg bellen over het internet in plaats van bellen over de traditionele telefoonlijn. Een VoIP telefonie oplossing draagt bij aan een grote kostenbesparing en kan eenvoudig en snel worden aangesloten.

16u05 - 18u00

Receptie en optreden

Organisator

V-ICT-OR vzw

shoptit@v-ict-or.be

Locatie
ICC Gent
Van Rysselberghedreef 2
9000 Gent
Deelnemen

Toegangsprijs

Prijzen zijn exclusief BTW voor niet-leden, en vrijgesteld van BTW voor effectieve leden.

Prijsgroep Prijs
Effectief Lid V-ICT-OR € 95
Effectief Lid V-ICT-OR (Vlaamse overheid) € 95
Erelid € 95
Non-profit € 195
Bedrijfslid € 195
Standaard € 350

Inschrijven